Oluklu Mukavva ?malat?

Oy ver
(3 oy)

 

Oluklu mukavvalar yüksek hassasiyet gerektiren makinalarda üretilirler. Bunlar dakikada 500 feet (1270 cm) ve üzeri h?zda üretim yapan makinalard?r ve e?rilme, deformasyon gibi baz? problemlerin olu?mamas? için çok kompleks mekanizmalara sahiptirler.

Ka??tlar yüksek buhar bas?nc? ile nemlendirilirler. Nemlendirmenin amac? ka??da istenilen özelliklerde dalga verebilmek ve tutkallamak için yumu?atmakt?r. ??lem önemli miktarda su gerektirmektedir.

Ka??t plakalar ?ekillendirldikten sonra neminden ar?nd?r?l?r. Yeni formunda 120-180 C'de kurutma i?lemine tabi tutulurlar. Oluklu mukavva üretiminde oldukça yüksek enerji tüketilmektedir.

yukarı git